งาน PROPAK ASIA 2017

BD จะพาทุกท่านเข้าร่วมชมบูธภายในงาน PROPAK ASIA 2017 งานที่แสดงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปอาหาร และการบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จะน่าสนใจขนาดไหน ตาม BD มาดูกันเลยค่ะ

Read More